dilluns, 18 de maig del 2009

Atenció!

Tothom que tinga material de la cursa, com petos, tendals, etc... que pase el proper divendres a les 20.00 pel centre d'entitats per a retornar-ho.
Encara tenim material pendent i s'ha de retornar.
Allí també decidirem que fem en tot el material sobrant com samarretes, bosses, etc.

Trail CER